Användarvillkor

Innan du börjar använda vår webbapplikation (Läroportalen) (tjänsten, denna webbsida), så ber vi dig att läsa igenom hela texten om användarvillkor. Läroportalen tillhandahålls av J A Tech Sweden AB (Jatech) (oss, vi, vår).

Generella användarvillkor

Vi tillhandahåller Läroportalen till dig, som omfattas under nedanstående villkor på denna sida/dokument. Varje gång du besöker Läroportalen eller använder relaterad tjänster så innebär det att du har accepterad följande villkor. Det är därför vi uppmanar dig att läsa villkoren noga.

Integritetspolicy

Innan du fortsätter använda Läroportalen så rekomenderar vi dig att läsa vår Integritetspolicy https://laroportalen.se/privacy angående vår insamling av användardata och GPDR. Det hjälper dig att förstå våra metoder bättre.

Upphovsrätt

Om inget annat anges så är allt innehåll (som som, men inte begränsat till bilder, texter, ritningar, logtyper) publicerat på Läroportalen ägd av J A Tech Sweden AB och/eller de som har skapat innehållet. Allt detta innehåll är skyddad av internationell upphovsrättslag. Hela sammanställningen av innehållet som finns på Läroportalen är en exlusiv egendom av J A Tech Sweden AB. Upphovsmannen av denna sammanställning är också J A Tech Sweden. Bilder och filmer ägs av de som anges av respektive källhänvisning. Vid misstanke av olovlig användning av innehåll, kontakta omedelbart Jatech via email support@jatech.se

Kommunikation

Kommunikation med oss sker via telefon, email eller supportchatt, hädanefter referad som kommunikationkanaler. Varje gång du antingen beöker Läroportalen, använder dess tjänster eller kommunikationskanaler så kommunicerar du med oss. En del av kommunikationen med oss kommer vara via nyheter och notiser på vår webbsida. Du samtycker härmed att få meddelanden från oss. Vi kommer också skicka viktiga nyheter till din email. Utöver detta skickar vi email med kontoinformation och återställning av konto samt annan nödvändig information. Du samtycker att alla notiser, upplysningar, samtycken, överenskommelser och övrig kommunikation som vi erbjuder dig elektroniskt eller via telefon och post möter de lagkrav om skriftlig kommunikation.

Tillämplig lag och tvister

För dessa vilkor gäller svensk rätt. Eventuell tolkning eller tvist i anledning av villkoren, som parterna inte kan lösa på egen hand, ska avgöras av svensk allmän domstol.

Användarinnehåll

Användare kan lägga upp innhåll så länge det inte är oanständigt, olagligt, anstyftar till lagbrott, kränkande, hotande, göra intrång i immateriella rättighetheter, inkräktar på integritet eller på något annat sätt skadar tredje part. Dessutom får innehåll heller innehålla datorvirus eller liknande och inte heller på något sätt motivera eller lura fram obehörig tillgång till data. Vi förbehåller oss alla rättigheter (med är inte skyldigheten) att ta bort och/eller ändra sådan data. Genom att lägga upp innehåll så ger du J A Tech Sweden AB rättigheten att icke-exlusivt, royaltyfritt och oåterkalleligt använda, återge, publisera och modifiera sådant innehåll till hela världen i vilket medium som helst.

Lincenser och tillgång

Tillgång till Läroportalen att begränsat till det som är angivet i licensavtalet. Använding utöver detta är inte tillåtet. Vi förbehåller oss rätten att när som helst stänga av eller begränsa användandet.

Användarkonton

Ditt användarkonto är personligt och du är ansvarig för att skydda det och dina personliga användaruppifter (användarnamn och lösenord). Du är ansvarig för alla aktiviteter som händer under ditt användarkonto, oavsett vem som använder det. Vi erhåller oss rätten att när som helst stänga av ditt användarkonto när som helst, ändra eller ta bort innehåll efter eget gottfinnande.

Ändringar i villkoren

Ändringar i villkoren och/eller i Integritetspolicyn medelas i nyheterna och när det börjar gälla. Du har ansvaret att regelbundet läsa nyheterna för nya villkor och ändringar. Normalt meddelar vi er i god tid innan ändringar träder i kraft, men ändringar kan börja gälla direkt, utan förvarningar innan.