Introduktion

Läs gärna igenom detta tillsammans med målsman om du är under 18 år. Vi på J A Tech som utvecklar Läroportalen tycker att säkerhet är viktigt. Ovavsett om du är elev, lärare eller någon annan som använder Läroportalen ska du känna dig trygg. Du ska ha kontroll över den data om dig som lagras på Läroportalen. Vi arbetar hårt för att ge bättre kontroll som man på ett enkelt sätt kan kontrollera och styra över.

Data som lagras

I första hand så är det elevers och lärares namn som lagras och email-adresser. För vissa lärare finns också telefonnummer lagrade. När en användare loggar in sparas även ip-adressen. Elevernas framsteg så som resultaten när de gör prov och hur de har svarat på frågorna lagras också. Även uppgifter och praktiska momemnt och den data som är relaterad till dessa funktioner lagras. Filer och meddelanden lagras också.

Ansvar och plats

Som elev är det i första hand ansvarig lärare är ansvarig för den information om dig som har matats in på Läroportalen.
Som lärare ansvarar du för den information som du matar in om dig själv och dina elever.
Vi på J A Tech ansvarar för att data lagras på korrekt sätt och endast delas med elev, lärare, den skola som det gäller och de tredje parter som nämns senare.
All data lagras på servrar tillhandahållna av One.com och finns fysiskt placerade i Danmark.

Varför datalagring

Elevernas framsteg behöver lagras för att lärarna ska kunna se vad de har gjort och hur långt de har kommit i sin utbildning. När en person tas bort från vårt system, så kommer all data försvinna efter 30 dagar.

Dina rättigheter

Om du som elev vill se den data som lagras och ta bort eller anonymisera data ska du i första hand kontakta ansvarig lärare. Detta gäller också frågor och synpunkter som du eller din målsman har. Som lärare ska du kontakta vår support för funderingar och hantering om dig och dina elevers data.

Vid otillåten tillgång

Vi är måna om att skydda all data och se till att ingen dataintrång ska ske. Misstänker du obehörig tillgång, modifiering, förstörelse av data eller annan form av dataintrång (så kallad hackning) ska du genast kontakta support. Detta gäller också vid fel eller misstankar om datorläckor.

Tredje parter

WPS Pro Web

WPS Pro Web tillhandahålls av oss själva (J A Tech) och gäller under samma GDPR avtal. Även denna tjänst använder sig av one.com Vi skickar användarnamn och personnamn till WPS Pro Web.

One.com

All data lagras på servar tillhandahållna av One.com, som är beläget i Danmark.

MZ

MZ är en svensk tjänst som IW skolor använder för att göra IW examinationer. I framtiden kommer IW skolor kunna länka elever mellan Läroportalen och MZ för att registrera resultatet från examinationerna i Läroportalen. Praktiska prov kommer också att synkroniseras mellan tjänsterna.

itslearning

itslearning är en norsk tjänst som vi erbjuder en koppling till ett fåtal skolor för att kunna använda samma konto för att logga in. Andra skolor använder alltså inte denna koppling.

Ansvar för data lagrad av tredje part

Vi arbetar med att se till att så lite data som möjligt skickas till tredje part och att data skickas på ett ett säkert sätt. Hänvisa till ovanstående parter då vi inte kan svara eller hållas ansvariga för hur data lagras hos dessa parter.

Cookies

Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla viss funktionalitet. Om du inte vill använda dig av cookies kan du, beroende på webbläsare, stänga av den funktionen. Detta medför att vissa funktioner inte kommer vara tillgängliga.